BMSB SÜLFÜR FLORÜR FUMİGASYON UYGULAMA

BMSB Sülfüril Florür fümigasyon uyumluluk gereksinimleri:0552 635 72 00.

AvustralyaTarimBakanliği(bakanlik) ve Yeni ZelandaTemel Sanayi Bakanliği’nin (NZ MPI), kahverengikokarcaböceklerine (brown marmorated stink bug – BMSB) yönelik sülfürilflorür (SF) işlemlerinin etkin birşekilde yapilmasin ive doğrulanmasini sağlamaya yönelik özelgereklilikleri bulunmaktadir. Tüm gereklilikler, bakanliğinhttp://www.agriculture.gov.au/import/arrival/treatments/treatments-fumigantsadresindeki web sitesinde yayinlanan SF fümigasyon metodolojisinde ayrintili olarak açiklanmaktadir.

Aşağida, temel uyumluluk gerekliliklerinin birözet isunulmaktadir.

Sevkıyat bilgileri

Tümsevkiyat bilgileri fümigasyon raporuna kaydedilmelidir.

Sevkıyatın uygunluğu (ayrıcabkz. Sevkıyatuygunluk bilgisayfası)

Mallar, BMSB’ninerişebileceğitümyüzeylerinefumigantinerişmesiniengelleyecekşekildesarilmamaliveyaörtülmemelidir. Ticariambalaj/paketinaçilmasi, çikarilmasiveyakesilmesigereklideğildir, ancaktümnakliyeambalaji/paketi, fumigantinmallarintümyüzeylerineerişmesinisağlayacakşekildeaçilmali, çikarilmaliveyakesilmelidir.

Serbest hava boşluğu / yük kapasitesi

Fumigant izlemetüplerininveyasicakliksensörlerininistenenyerlerekonulabilmesi, fumigantinişlembölmesindeeşitolarakdağitilmasivehavasirkülasyonuamaciylabirfaninyerleştirilmesinisağlamakiçin, işlembölmesindekimallarinarasindaveçevresindeboşlukbirakilmalidir.

Sıcaklık

Gönderilenmalinsicakliği10 °C’ninüzerindeolmaliveişlemsüresinceölçülmelidir.

İzleme tüpleri

30m3veyaüzerifümigasyonbölmelerineenazüçfümigasyonizlemetüpüyerleştirilmelidir. İzlemetüpleri:

  • bölmeninöntabaninda fumigant beslemeborusununkarşitarafina,
  • mallarinmerkezinemümkünolduğuncayakinve
  • öntabanizlemetüpününkarşisindakibölmeninüstarkakisminayerleştirilmelidir.

Doz hesaplama

Tüm fumigant bölmesi ve tahmini minimum sicaklik detayları ve doz hesaplama alanları fümigasyon raporuna kaydedilmelidir.